Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – 2 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας «συστήνει» στους πολίτες τις λίμνες της Ελλάδας

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ολοκλήρωσε πρόσφατα τον πρώτο κύκλο παρακολούθησης 50 μεγάλων και μικρότερων λιμνών της χώρας σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα.
Οι λίμνες εντάσσονται στο εθνικό δίκτυο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, στο οποίο μετέχει το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ισοτρίας, με τη συνεργασία και του Κέντρου ΓΑΙΑ.Εμφάνιση Τεχνητή λίμνη Φενεού.JPGΕμφάνιση Τεχνητή λίμνη Φενεού.JPGfa3f4e01-45ac-4225-a2b5-f8c22c87512c

Επί 3,5 έτη (2012-2015) μελετήθηκαν βιολογικές, φυσικοχημικές και υδρομορφολογικές παράμετροι των λιμνών. Ειδικότερα, περίπου 30 επιστήμονες και συνεργάτες του ΕΚΒΥ και του Κέντρου ΓΑΙΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.700 δειγματοληψίες και 4.000 μετρήσεις/αναλύσεις σε 50 λίμνες της χώρας. Με τα δεδομένα αυτά εκτιμήθηκε η κατάσταση των λιμνών στη βάση επιστημονικών στοιχείων. Πολύτιμη ήταν η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, η οποία είχε τον συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του ερευνητικού Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα συλλέγονται χρονοσειρές δεδομένων, βιολογικών, φυσικοχημικών και υδρομορφολογικών, που απεικονίζουν την παρούσα κατάσταση, αλλά και τις τάσεις στις λίμνες της χώρας. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αναμένεται να τροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό της Πολιτείας για τη διαχείριση των υδάτων και των φυσικών οικοσυστημάτων. Επιπλέον οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα για τις λίμνες του τόπου τους.

Από τον πρώτο κύκλο παρακολούθησης, αναδεικνύεται η μεγάλη ποικιλία των λιμναίων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, οι περισσότερες τεχνητές λίμνες της χώρας εμφανίζονται σε καλή ή υψηλή κατάσταση. Οι φυσικές λίμνες, και ιδιαιτέρως οι ρηχές και οι αστικές, εμφανίζονται περισσότερο επιβαρυμένες από ανθρωπογενείς πιέσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, και φυσικές λίμνες, όπως οι βαθιές λίμνες Τριχωνίδα, Αμβρακία και Κουρνά, που τα βιολογικά στοιχεία ποιότητας τις εμφανίζουν σε τουλάχιστον καλή κατάσταση. Σοβαρά προβλήματα ποιότητας υδάτων προκύπτουν για τη γνωστή λίμνη Κορώνεια αλλά και για την πρόσφατα αποκατασταθείσα λίμνη Κάρλα.

Το 2016 αναμένεται να ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος παρακολούθησης, που θα περιλάβει περισσότερες λίμνες και θα καλύψει και το Αιγαίο. Η συνέχιση της προσπάθειας αυτής εντάσσεται στις συνολικές προσπάθειες του Μουσείου που επί μακρόν εργάζεται και προσφέρει στην έρευνα του φυσικού πλούτου της χώρας, στη γνωριμία των Ελλήνων με αυτόν, στην ανάδειξη της σημασίας του και στη διατήρησή του.
Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΚΒΥ, κ. Βάσω Τσιαούση, Τηλ. 2310 473320, www.ekby.gr

Νύχτες Καλοκαιριού με την Ηρώ Σαΐα

Η Ηρώ Σαΐα ξεκινάει την καλοκαιρινή σεζόν με μια σειρά εμφανίσεων στον εξωτερικό χώρο του Polis Art cafe  (Aἰθριο Αρσακείου Μεγάρου ,πάνω απ’ το Θέατρο ...