2η Συνάντηση Προέδρων Επιτροπών Πολιτιστικών Συμβάσεων UNESCO

2η Συνάντηση Προέδρων Επιτροπών Πολιτιστικών Συμβάσεων UNESCO και 4η Τακτική Σύνοδος Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από παράνομη διακίνηση

 

Το πρωί της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της UNESCO  στο Παρίσι, η δεύτερη συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών των πολιτιστικών Συμβάσεων της UNESCO.  Στην εν λόγω Συνάντηση παρέστησαν, υπό την ιδιότητα τους ως Προέδρων,  η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, η οποία προεδρεύει της Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης της UNESCO του 1970 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών από παράνομη διακίνηση, και η κα Άρτεμις Παπαθανασίου, Νομικός Σύμβουλος Ά της Ειδικής Νομικής  Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία προεδρεύει της  Επιτροπής του δεύτερου Πρωτοκόλλου στη  Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών  σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης.  Στη Συνάντηση, η οποία είχε ως σκοπό το συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των  επιμέρους πολιτιστικών  συμβάσεων της UNESCO για την αποτελεσματικότερη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίστηκε εμφατικά η ανάγκη για τη συνέχιση του θεσμού της Συνάντησης    των Προέδρων, ενώ, μεταξύ άλλων, προβλήθηκαν ως υπόδειγμα οι μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες συνέργειες μεταξύ των Συμβάσεων του 1970 και του 1954, των οποίων η Ελλάδα έχει την προεδρία.

Από το μεσημέρι της 26ης έως τις 28 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα η 4η τακτική σύνοδος της Επικουρικής Επιτροπής της Σύμβασης του 1970.  Σε αυτή συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των 18 κρατών – μελών της Επιτροπής καθώς και  παρατηρητές, δηλαδή τόσο    Κράτη- μέρη στη Σύμβαση    του 1970  όσο και  διεθνείς διακυβερνητικοί ή μη κυβερνητικοί  οργανισμοί (ICOM, UNIDROIT, UNODC) καθώς και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η Ημερήσια διάταξη της Συνόδου, ιδιαιτέρως βεβαρημένη, περιελάμβανε ειδικότερα και ευαίσθητα θέματα  σχετικά με την προστασία πολιτιστικών αγαθών από παράνομη διακίνηση τα οποία απαίτησαν λεπτούς χειρισμούς.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών μέσω διαδικτύου
  • Η διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός τυποποιημένου σχεδίου δράσης για τη διεκδίκηση και την επιστροφή παρανόμως διακινηθέντων πολιτιστικών αγαθών και αρχαιοτήτων
  • Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτοχθόνων πληθυσμών
  • Η προστασία της τεκμηριωτικής κληρονομιάς (documentary heritage)
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση που έγινε  από εκπρόσωπο της ειδικής μονάδας των Ηνωμένων Εθνών (FATF) για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος  και της χρηματοδότησης της διεθνούς τρομοκρατίας από την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, κυρίως από εμπόλεμες περιοχές, καθώς και η παρουσίαση – ενημέρωση  από εκπρόσωπο του      Συμβουλίου της Ευρώπης  περί των σε εξέλιξη  διαπραγματεύσεων    για την επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την ποινικοποίηση δραστηριοτήτων σε βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, που σχετίζονται κυρίως με την καταστροφή και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Η Σύνοδος, η οποία κατά γενική ομολογία κρίθηκε εξαιρετικά εποικοδομητική και ιδιαίτερα παραγωγική, όπως μαρτυρά και ο ικανός αριθμός των Αποφάσεων που υιοθετήθηκαν ομόφωνα, θα συνέλθει εκ νέου το Μάιο του 2017, στην έδρα της UNESCO.