Το ΥΠΠΟ για το Κ.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Δ «Δεσμοί»

 

Ενημέρωση του Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με Κ.Ε.Π.Ε.Α.Ε.Δ «Δεσμοί»:

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, βάσει της οποίας λάμβαναν χρηματοδότηση οι «Δεσμοί», φορέας που ενεργοποιείτο στο πεδίο της έρευνας και εκπαίδευσης για το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα διεκόπη το 2008.

Στη συνέχεια, δόθηκαν αποσπασματικά δύο έκτακτες χρηματοδοτήσεις (2009 και 2011) το ύψος των οποίων συνολικά ξεπερνούσε κατά ελάχιστα το ήμισυ της επιχορήγησης που δεν δόθηκε το 2008.

Ως εκ τούτου με τη διακοπή της χρηματοδότησης, υπήρξε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του φορέα, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταβολής των μισθωμάτων του χώρου και την κατάσχεση από τον ιδιοκτήτη των λογαριασμών της κ. Λυδίας Κονιόρδου, της κ. Ασπασίας Παπαθανασίου και του κ. Κ. Γεωργουσόπουλου, ως εγγυητών.

Το θέμα των ενοικίων επιλύθηκε τελικά με φιλικές εισφορές,  χορηγίες καθώς και  με προσωπική συνεισφορά της κ. Κονιόρδου.

Ως προς την αποζημίωση της εργαζομένης, το ζήτημα είχε αντιμετωπισθεί αρχικά με τα έσοδα από σειρά σεμιναρίων υπέρ της εργαζομένης που πραγματοποίησε η κ. Κονιόρδου, από τα οποία  ουδέποτε έλαβε αμοιβή η ίδια. Λόγω ωστόσο της αναγκαστικής έξωσης από το χώρο, εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των ενοικίων από το φορέα, τα σεμινάρια διεκόπησαν και ως εκ τούτου παρέμεινε σε εκκρεμότητα το υπόλοιπο της αποζημίωσης, το οποίο θα αντιμετωπιστεί με ανάλογο τρόπο.

Οι «Δεσμοί» είναι εδώ και χρόνια ανενεργοί, λόγω έλλειψης χώρου και οποιασδήποτε οικονομικής στήριξης, η δε κ. Κονιόρδου έχει παραιτηθεί από Διευθύνουσα Σύμβουλος και από Πρόεδρος. Επισημαίνουμε τέλος ότι η κ. Κονιόρδου έχει πλήρη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.