Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το νέο ΔΣ του Κέντρου Κινηματογράφου

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τονίζει ότι άμεση προτεραιότητα του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) είναι η απόλυτη εφαρμογή της νομιμότητας, η θεσμική θωράκιση της λειτουργίας του Κέντρου Κινηματογράφου και η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που κληρονόμησε. Στόχος του είναι η πλήρης εξυγίανση του ελληνικού κινηματογραφικού τοπίου.  Για τις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, υπογραμμίζεται ότι το Δ.Σ. θα δράσει με απόλυτη διαφάνεια.

·     Επίσης επισημαίνεται ότι η σύνθεση του νέου Δ.Σ. διαθέτει όλα τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διασφαλίζουν τη νομιμότητά του, και τα μέλη του είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για την χάραξη μίας ξεκάθαρης και αξιοκρατικής κινηματογραφικής πολιτικής που θα βρει αντίκρισμα τόσο στους  δημιουργούς όσο και στους πολίτες. 

 

·     Σχετικά με το πόρισμα του Διαχειριστικού Ελέγχου που το ΔΣ με πρόεδρο τον Γιάννη Λεοντάρη βρήκε κατατεθειμένο τον Ιανουάριο του 2016, σημειώνεται ότι: διαπιστώθηκε πως  επρόκειτο για προσωρινή έκθεση δειγματοληπτικού ελέγχου ενώ το τελικό πόρισμα αναμενόταν. Η εν λόγω έκθεση είχε παραδοθεί στο ΕΚΚ τον Αύγουστο του 2015, και δεν είχε προηγηθεί γραπτή υπουργική απόφαση για τη διενέργεια του ελέγχου, όπως προβλέπει ο νόμος.

 

·     Ακολουθώντας την προβλεπόμενη στον ν.3905/2010, (άρθρ.11, παρ. 4) διαδικασία, το ΔΣ του ΕΚΚ υπό την προεδρία του Γιάννη Λεοντάρη ζήτησε την έγκριση νέου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2011-2015 και για όλες τις παραγωγές που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΚ με ποσό 80.000 ευρώ και άνω, με σκοπό την ενδελεχή αποτύπωση της δράσης του φορέα.  Επισημαίνεται ότι για τον συγκεκριμένο διαχειριστικό έλεγχο εκδόθηκε η απαιτούμενη υπουργική απόφαση από τον τότε Υπουργό Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά.  Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. Δημήτρης Παπαϊωάννου, το πόρισμα εκείνου του ελέγχου, αναμένεται κατά το επόμενο διάστημα.

·     Στο μεταξύ η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) είχε ήδη αναλάβει τη διενέργεια έτερου διαχειριστικού ελέγχου τον οποίο διευκόλυνε με κάθε μέσο το τότε Δ.Σ. Το ΓΛΚ έστειλε το εν λόγω πόρισμα του Εκτάκτου Διαχειριστικού Ελέγχου  στο ΕΚΚ, στις 26 Μαΐου 2017, και ενημερώθηκε αρμοδίως το ΥΠΠΟΑ.

 

·     Σημειώνεται ότι το υπό τον Γιάννη Λεοντάρη  Δ.Σ. είχε επιληφθεί και αποκαταστήσει παρατυπίες που επισημάνθηκαν αργότερα στον έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.   

 

·     Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ έχει ήδη προγραμματίσει την πρώτη του συνεδρίαση για την Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 με σκοπό την άμεση διευθέτηση των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση της υποστήριξης της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Παράλληλα, η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ επεξεργάζεται εντατικά με τα συναρμόδια υπουργεία τη δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση αλλοδαπών κινηματογραφικών παραγωγών.

·     Η σημασία του ρόλου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου πηγάζει από την, διεθνώς αναγνωρισμένη, δημιουργική δύναμη των ελλήνων κινηματογραφιστών και ο προσανατολισμός στην χάραξη ενός σταθερού, διαφανούς και λειτουργικού πλαισίου με σκοπό την αναπτυξιακή ώθηση της κινηματογραφικής δημιουργίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του νέου Δ.Σ.

 

 

Rock festival του Joy Radio

Ο καιρός κρύωσε, μέσα τα κεφάλια, στην πιο in μουσική σκηνή της Αθήνας, στην ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ την Πέμπτη 8/10/2015 και την Παρασκευή 9/10/2015 rockάρουμε ...