Συνάντηση Κονιόρδου με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνθετών Στιχουργών «Το Μέτρον»

Συνάντηση Υπουργού Πολιτισμού Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνθετών Στιχουργών «Το Μέτρον»

Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνθετών- στιχουργών «Το Μέτρον» συναντήθηκε το απόγευμα η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου κατέθεσαν στην Υπουργό το αίτημα από τη πρόσφατη συνέλευση τους που αφορά τον άμεσο διορισμό επιτρόπου εξυγίανσης στην ΑΕΠΙ κατά τα πρότυπα του τραπεζικού δικαίου. Η Υπουργός άκουσε το αίτημα τους και υποσχέθηκε να το εξετάσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.