Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές δράσεις της ΕΛΣ διεκδικούν το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora

Οι Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διεκδικούν το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora και προκρίνονται στη δεύτερη φάση με το προτεινόμενο πρόγραμμα CoOPERAtiveAn intercultural and collaborative opera hub for young people.Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μεικτή ομάδα εφήβων και ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας από 15 έως 17 ετών, που ζουν στην Αττική. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ARSIS και την The HOME Project.

Από τις έως και τις 22 Φεβρουαρίου 2019 μπορείτε να επισκέπτεστε την πλατφόρμα FEDORA και να υποστηρίξετε την πρόκριση του προγράμματος CoOPERAtiveAn intercultural and collaborative opera hub for young people στην επόμενη φάση εδώ.