Μια Στέγη για τα Παιδικά Χωριά SOS

 

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου | 19:00
H Στέγη φέρνει το σύγχρονο χορό στα Παιδικά Χωριά SOS, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Χορεύω, άρα επικοινωνώ“, στόχος του οποίου είναι να ενισχύσει τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την επικοινωνία των συμμετεχόντων μέσα από την τέχνη του χορού.

Τα παιδιά με τη δράση τους αυτή βοηθούν άλλα παιδιά της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Οι πρωτότυπες χορογραφίες, οι οποίες θα δημιουργηθούν από τις ίδιες τις ομάδες των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών που φιλοξενούνται ή υποστηρίζονται από τα Παιδικά Χωριά SOS, θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ