Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα”

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αρχαιολογικές Έρευνες και Μεγάλα Δημόσια Έργα», το οποίο θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2017 στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22, Αθήνα).

Τα δέκα τελευταία χρόνια οι Εφορείες Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων πλούσιο ανασκαφικό έργο, καθώς και εργασίες προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης των σημαντικών αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στους μεγάλους οδικούς άξονες (ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, ΙΟΝΙΑ, ΠΑΘΕ, Ε65, ΛΕΥΚΤΡΟ-ΣΠΑΡΤΗ), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεις (ΔΕΗ, Λίμνη Κάρλα).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημοσιοποιηθούν στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύ κοινό τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας και του έργου προστασίας και ανάδειξης που επιτελέστηκε στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, αλλά και να γίνει ευρύτερα γνωστή και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη διαχείρισή τους.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει:

Α) το συνολικό έργο των Περιφερειακών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Β) το ανασκαφικό και ερευνητικό έργο σε αρχαιολογικές θέσεις, όπως οικισμοί-πόλεις, νεκροταφεία, χώροι λατρείας, ύπαιθρος χώρα, αγροτικές-εργαστηριακές εγκαταστάσεις, οχυρώσεις, οδικά δίκτυα, λουτρά.

Γ) η προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και άλλων Υπουργείων και φορέων και θα αναπτυχθούν θέματα θεσμικού πλαισίου, ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν και τρόποι διαχείρισής τους, καθώς και προτάσεις για την απλοποίηση – τροποποίηση των  διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων.

Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από ενενήντα (90) σύνεδροι με προφορικές και επιτοίχιες ανακοινώσεις, που καλύπτουν χρονικά όλες τις ιστορικές περιόδους και γεωγραφικά το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

 

8:30 – 9:00      ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

9:00 – 9:35      ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

Α. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

9:35 – 9:55      Έλενα Κουντούρη, Διευθύντρια ΔΙΠΚΑ. Ευτέρπη Ράλλη, Εύα Γιατρουδάκη, Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, ΔΙΠΚΑ.

Στατιστικά δεδομένα του αρχαιολογικού έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων

 

Β. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ

9:55 – 10:15    Άννα-Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αρκαδίας.

Καθ’ οδόν: το έργο της ΕΦΑ Αρκαδίας (πρώην ΛΘ’ ΕΠΚΑ) στο πλαίσιο της κατασκευής της Νέας Εθνικής Οδού «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

 

10:15 – 10:30  Σταμάτης Α. Φριτζίλας, ΕΦΑ Μεσσηνίας.

Ανασκαφικές έρευνες στη Μεγαλοπολιτική Χώρα. Η περίπτωση των Ορεσθασίων

 

10:30 – 10:50  Ευαγγελία Πάντου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Λακωνίας.

Ο δρόμος Λεύκτρο – Σπάρτη: ένα μεγάλο οδικό έργο στα αρχαία πατήματα του Ευρώτα

 

10:50 – 11:05  Λεωνίδας Σουχλέρης, Αφροδίτη Μαλτέζου, ΕΦΑ Λακωνίας.

Νέες θέσεις των μυκηναϊκών χρόνων στην κοιλάδα του Ευρώτα στη βόρεια Λακεδαίμονα, στο πλαίσιο των έργων «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και «Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς του Δήμου Σπάρτης»

11:05 – 11:20  Μαρία Τσούλη, Αφροδίτη Μαλτέζου, Λεωνίδας Σουχλέρης, ΕΦΑ Λακωνίας.

Η ύπαιθρος χώρα της Βόρειας Λακεδαίμονος. Αγροτικές – εργαστηριακές εγκαταστάσεις και έργα κοινής ωφελείας από τους αρχαϊκούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα νέα ανασκαφικά στοιχεία στο πλαίσιο του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του Έργου «Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»  

 

11:20 – 11:35  Ευαγγελία Π. Ελευθερίου, ΕΦΑ Λακωνίας.

Νέα εθνική οδός Λεύκτρο – Σπάρτη. Ανακαλύπτοντας την ανθρώπινη παρουσία στην ύπαιθρο χώρα της Λακεδαιμονίας κατά τους πρωτοβυζαντινούς και βυζαντινούς χρόνους

 

11:35 – 11:50  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ – ΕΡΓΟΣΕ

11:50 – 12:10  Αναστασία Κουμούση, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αχαΐας.

Η συμβολή των Μεγάλων Δημόσιων Έργων στη δημιουργία του νέου αρχαιολογικού χάρτη της Αχαΐας

 

12:10 – 12:25  Αναστασία Κουμούση, Μαρία Γκάτη, Κωνσταντίνα Σούρα, Αντωνία Τσουρούνη, ΕΦΑ Αχαΐας.

Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών: μια πρώτη προσέγγιση των ανασκαφικών δεδομένων

 

12:25 – 12:45  Ερωφίλη-Ίρις Κόλλια, Προϊσταμένη ΕΦΑ Ηλείας.

Ανασκαφικές έρευνες της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών – Κλασικών Αρχαιοτήτων τα έτη 2008-2014 στην Αχαΐα, στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων, και η συμβολή τους στην ιστορική τοπογραφία της περιοχής

 

12:45 – 13:00  Χριστίνα Κατσαρού, ΕΦΑ Αχαΐας.

Ο αρχαιολογικός πλούτος της ανατολικής Αιγιαλείας, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τα Μεγάλα Δημόσια Έργα

 

 

13:00 – 13:15  Βασίλης Αργυρόπουλος, ΕΦΑ Αχαΐας.

Η οργάνωση της υπαίθρου χώρας της ΒΔ Αχαΐας υπό το πρίσμα των νέων αρχαιολογικών ευρημάτων

 

13:15 – 13:35  Παναγιώτα Κασίμη, Αν. Προϊσταμένη ΕΦΑ Κορινθίας.

Το πέρασμα στην Κορινθία

 

13:35 – 13:50  Αναστασία Δανούση, Μιχαήλ Λύρας, ΕΦΑ Κορινθίας.

Νεκροταφείο 6ου  – 5ου αι. π.Χ. στο Ζευγολατειό Κορινθίας

 

13:50 – 14:05  Αργυρώ Τσίγκρη, Ελένη Γεωργίου, Ευφροσύνη Κούμπουλα, Βλάσιος Δεληστάθης, Μαρία Δημητρακοπούλου, ΕΦΑ Κορινθίας.

Συντηρητές επί το έργον στην Κορινθία

 

14:05 – 14:25  Δημήτρης Αθανασούλης, Προϊστάμενος ΕΦΑ Κυκλάδων. Ελένη Μανωλέσσου, ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ. Αναστασία Βασιλείου, ΕΦΑ Αργολίδας.

                        Οι αρχαιολογικές έρευνες της 25ης ΕΒΑ στα Μεγάλα Έργα της Πελοποννήσου

 

14:25 – 14:45  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ

14:45 – 15:05  Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Άρτας.

Αρχαιολογικές έρευνες κατά μήκος της Ιόνιας Οδού στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

 

15:05 – 15:20  Ανδρομάχη Μπαλαδήμα, Σωτήριος Ραπτόπουλος, ΕΦΑ Άρτας.

Η διάβαση προς το Όρραον. Νεώτερα αρχαιολογικά δεδομένα

 

15:20 – 15:40  Κωνσταντίνος Ι. Σουέρεφ, Προϊστάμενος ΕΦΑ Ιωαννίνων.

Αρχαιολογικές εργασίες κατά μήκος του άξονα της Ιόνιας Οδού στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

 

 

15:40 – 16:00  Ανθή Αγγέλη, Προϊσταμένη ΕΦΑ Πρέβεζας.

Το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στο πλαίσιο της κατασκευής της Ιόνιας Οδού

 

16:00 – 16:15  Αθανάσιος Αρκουμάνης, Στυλιανός Τζιράκης, ΕΦΑ Πρέβεζας.

Αγροικία Ελληνιστικών–Ρωμαϊκών χρόνων στον κόμβο Γοργομύλου Π.Ε. Πρέβεζας

 

16:15 – 16:35  Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Διασχίζοντας τους οδικούς άξονες της Αιτωλοακαρνανίας. Οι προκλήσεις, οι μεγάλες ανασκαφές και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα

 

16:35 – 16:50  Ολυμπία Βικάτου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Η ανασκαφή της αιτωλικής Αλίκυρνας. Η πόλη και το νεκροταφείο της

 

16:50 – 17:05  Ολυμπία Βικάτου, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Αποτύπωση, τεκμηρίωση και αναπαράσταση μνημείων κατά μήκος του άξονα της Ιόνιας Οδού, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (3d laser scanner, animation, κα) και δημιουργία ψηφιακού αρχείου μνημείων

 

17:05 – 17:20  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

17:20 – 17:35  Ολυμπία Βικάτου, Κωνσταντούλα Χαβέλα, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Ταφικά έθιμα και πρακτικές αρχαίας Ακαρνανίας. Το παράδειγμα της αρχαίας Λιμναίας

 

17:35 – 17:50  Κωνσταντούλα Χαβέλα, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

«Εν Λίμναις». Οικιστικά κατάλοιπα στις όχθες της λίμνης Αμβρακίας

 

17:50 – 18:05  Ολυμπία Βικάτου, Κωνσταντούλα Χαβέλα, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

«Αμφιλόχων ιερά»

 

18:05 – 18:20  Δημήτριος Κ. Παρράς, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Πρώτη απόπειρα ερμηνείας των αρχαίων καταλοίπων στο Λουτρό Αμφιλοχίας

18:20 – 18:35  Ολυμπία Βικάτου, Κατερίνα Χαμηλάκη, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Θέση «Παλαιομονάστηρο» Αιτωλίας. Ένα μεσοβυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα ανασκάπτεται στις πλαγιές της Κλόκοβας

 

18:35 – 18:50  Ολυμπία Βικάτου, Φωτεινή Σαράντη, Γεώργιος Σταμάτης, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Διαχρονικό ταξίδι στην Ιόνια Οδό. Ο θησαυρός των ευρημάτων της

 

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ

18:50 – 19:05  Ολυμπία Βικάτου, Κωνσταντούλα Χαβέλα, Βασιλική Τσαντήλα, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα κατά μήκος του οδικού άξονα Ακτίου–Αμβρακίας

 

19:05 – 19:20  Ολυμπία Βικάτου, Κατερίνα Χαμηλάκη, Αρχοντία Αλεξάκη, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος στη θέση Δρυμός Ακτίου—Βόνιτσας. Αποκαλύπτοντας έναν παράκτιο οικισμό της Ύστερης Αρχαιότητας στις ακτές του Αμβρακικού

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε 65 – Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΘΕ) – ΕΡΓΟΣΕ

19:20 – 19:40  Έφη Καράντζαλη, Αν. Προϊσταμένη ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Αρχαιολογικά ευρήματα στο πλαίσιο της κατασκευής Μεγάλων Δημόσιων Έργων (ΠΑΘΕ – ΕΡΓΟΣΕ – Ε65) στον Ν. Φθιώτιδος

 

19:40 – 19:55  Κωνσταντίνα Ψαρογιάννη, ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας.

Βιοτεχνική εγκατάσταση παραγωγής οίνου στον Αχινό Φθιώτιδας – Υλοποίηση μελέτης προστασίας αρχαιολογικού χώρου

 

 

 

 

Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΘΕ)

19:55 – 20:10  Σοφία Κουλίδου, ΕΦΑ Πιερίας.

Ο θάνατος στις χαμηλές υπώρειες του Μακεδονικού Κάτω Ολύμπου, κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού. Οι περιπτώσεις τριών νεκροταφείων με μυκηναϊκά συμφραζόμενα στην περιοχή του Πλαταμώνα: Πηγή Αρτέμιδος, Τριμπίνα/Πλαταμών Στοπ και Ρέμα Ξυδιάς

 

20:10 – 20:25  Εύα Αλβανού, ΕΦΑ Πιερίας.

«Τάφος Κατερίνης». Νεότερες Έρευνες – Προστασία και Ανάδειξη

 

 

 

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε 65

9:00 – 9:20      Μαρία Βαϊοπούλου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Καρδίτσας.

Οι Αρχαιολογικές έρευνες, με αφορμή τα Δημόσια Έργα κατά την δεκαετία 2007-2017, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

 

9:20 – 9:35      Μαρία Βαϊοπούλου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Καρδίτσας.

«Ράχες Μοσχολουρίου». Οικισμός των πρώιμων Υστεροελλαδικών Χρόνων

 

9:35 – 9:50      Χρήστος Καραγιαννόπουλος, ΕΦΑ Καρδίτσας.

Από τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή έως την Κλασική Περίοδο. Μαρτυρίες από οικισμούς της νοτιοδυτικής θεσσαλικής πεδιάδας κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε – 65

 

9:50 – 10:05    Κωνσταντίνος Βουζαξάκης, ΕΦΑ Καρδίτσας.

Αντιστροφή της εικόνας: από τις εμφανείς στο τοπίο μαγούλες, στις αφανείς υπόσκαφες κατασκευές της Νεολιθικής περιόδου στην πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλίας (Έργο Αυτοκινητόδρομου Ε65)

 

 

 

10:05 – 10:25  Κρυσταλλία Μαντζανά, Προϊσταμένη ΕΦΑ Τρικάλων.

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65 με «οδηγό»… τις αρχαιότητες. Αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εργασίες κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Ε65 – Δυτική Θεσσαλία

 

Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΘΕ) – ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ

10:25 – 10:45  Σταυρούλα Σδρόλια, Αν. Προϊσταμένη ΕΦΑ Λάρισας.

Ανασκαφική έρευνα και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων στο πλαίσιο της κατασκευής της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.) και του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας, Π.Ε Λάρισας»

 

10:45 – 11:00  Σταυρούλα Σδρόλια, Γεώργιος Τουφεξής, Ασημίνα Τσιάκα, ΕΦΑ Λάρισας.

Η διαχρονικότητα της λατρείας στην Κοιλάδα των Τεμπών. Ανασκαφική έρευνα και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου στο πλαίσιο κατασκευής της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Π.Α.Θ.Ε.), Π.Ε Λάρισας

 

11:00 – 11:15  Αρχοντούλα Αναστασιάδου, Μαρία Δαφούλα, Σοφία Καραπάνου, Γεώργιος Τουφεξής, ΕΦΑ Λάρισας.

Ανασκαφικές έρευνες και αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων στο πλαίσιο του Έργου της ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας στην Π.Ε. Λάρισας

 

11:15 – 11:35  Ανθή Μπάτζιου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Μαγνησίας.

Το Έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας στο πλαίσιο της επαναδημιουργίας του Ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας

 

11:35 – 11:50  Δημήτρης Αγνουσιώτης, Καλλιόπη Αλματζή, ΕΦΑ Μαγνησίας.

Ο παρόχθιος προϊστορικός οικισμός της Τσιγγενίνας στην περιοχή της λίμνης Κάρλας

 

11:50 – 12:05  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ (ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45)

12:05 – 12:20  Γεωργία Στρατούλη, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Τρίτα Κορομηλιάς 2013-2015: μία νέα παραποτάμια εγκατάσταση της Νεολιθικής στην Καστοριά, επί του Κάθετου Άξονα 45 της Εγνατίας Οδού

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

12:20 – 12:40  Ελισάβετ Τσιγαρίδα, Προϊσταμένη ΕΦΑ Πέλλας. Ιωάννης Αθανασιάδης, Ευτυχία Αλεβίζου, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Νέα στοιχεία για την οργάνωση της χερσονήσου της Κασσάνδρας κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή οδικού δικτύου Ποτίδαιας – Κασσανδρείας του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής, 2011 – 2014»

 

12:40 -12:55    Κωνσταντίνος Παπαστάθης, Ευγενία Γκατζόγια, ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Κασσάνδρεια: η οριοθέτηση της ελληνιστικής πόλης και των νεκροπόλεών της κατά τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Νέα Μουδανιά – Ποτίδαια

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ

12:55 – 13:10  Μαρία Παππά, ΕΦΑ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Οι ανασκαφικές έρευνες στην Κοιλάδα του Ανθεμούντα στο πλαίσιο Μεγάλων Δημόσιων Έργων. Ο νεολιθικός οικισμός στο Κυπαρίσσι Βασιλικών

 

ΤΡΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ

13:10 – 13:30  Κυριακή Ψαράκη, ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.

Το ΤΡΑΜ τροχιοδρομεί στον Πειραιά. Διανύοντας τους χώρους και τους χρόνους της πόλης

 

13:30 – 14:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

Γ. ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΔΕΗ (ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ) – ΦΡΑΓΜΑ ΙΛΑΡΙΩΝΑ

 

14:00 – 14:20  Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη, Προϊσταμένη ΕΦΑ Κοζάνης.

Π.Ε. Κοζάνης 1995-2017: Είκοσι τρία χρόνια αρχαιολογικής έρευνας στο πλαίσιο των Μεγάλων Δημόσιων Έργων

 

14:20 – 14:35  Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Επίτιμη Προϊσταμένη Λ’ ΕΠΚΑ. Δήμητρα Θεοδώρου, ΕΦΑ Κοζάνης.

Φράγμα Ιλαρίωνα σε Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών. Επισκόπηση της έρευνας

14:35 – 14:50 Αρετή Χονδρογιάννη-Μετόκη, Προϊσταμένη ΕΦΑ Κοζάνης.

Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης: Η κατοίκηση της περιοχής υπό το φως των νέων ανασκαφικών δεδομένων από την περιοχή των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ

 

14:50 – 15:05 Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Επίτιμη Προϊσταμένη Λ’ ΕΠΚΑ.

Εορδαία. Από την έρευνα στις αρχαιότητες των λιγνιτωρυχείων

 

15:05 – 15:20  Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Επίτιμη Προϊσταμένη Λ’ ΕΠΚΑ. Κατερίνα Αναγνωστοπούλου, Χαρίκλεια Λόκανα, ΕΦΑ Κοζάνης.

Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας. Ειδώλια της Αρχαιότερης και Μέσης Νεολιθικής Εποχής

 

15:20 – 15:35  Ευανθία Μαγγουρέτσιου, ΕΦΑ Κοζάνης.

Διερευνώντας τη Μέση Εποχή του Χαλκού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Το παράδειγμα του Κλείτου

 

15:35 – 15:50  Δανάη Χονδρού, υποψήφια διδάκτωρ ΑΠΘ.

Νεολιθική κοινωνία και τεχνολογία: μαρτυρίες από την τριπτή λιθοτεχνία του Κλείτου

 

15:50 – 16:10  Χριστίνα Ζιώτα, Προϊσταμένη ΕΦΑ Φλώρινας.

Νέοι οδικοί άξονες και λιγνιτωρυχεία: Διαχρονικά ευρήματα από την επαρχία Εορδαίας Κοζάνης (2012 – 2014)

 

16:10 – 16:25  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

16:25 – 16:40  Χριστίνα Ζιώτα, Προϊσταμένη ΕΦΑ Φλώρινας.

Σωστική ανασκαφική έρευνα στον Κλείτο Κοζάνης. Μια νεολιθική κοινότητα στον χώρο και τον χρόνο

 

16:40 – 16:55  Χριστίνα Ζιώτα, Προϊσταμένη ΕΦΑ Φλώρινας.

Αρχαιολογικός πλούτος και ενεργειακός πλούτος στην Π.Ε. Φλώρινας: Μια ταραγμένη σχέση σε εύθραυστη ισορροπία

 

16:55 – 17:10  Πανίκος Χρυσοστόμου, ΕΦΑ Φλώρινας.

Το σωστικό αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φλώρινας στο ορυχείο πεδίου Αμυνταίου (2003-2017). Οι διαχρονικές χερσαίες και λιμναίες εγκαταστάσεις στο λεκανοπέδιο των λιμνών του Αμυνταίου

 

17:10 – 17:25  Λιάνα Γκέλου, ΕΦΑ Φλώρινας.

Σωστικές ανασκαφές στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας – Το Νεκροταφείο Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων

 

Δ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ

17:25 – 17:45 Αναστασία Λαζαρίδου, Προϊσταμένη ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής. Ανδρέας Καπετάνιος, Μαρία Μέξη, ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής.

                        Ο χειρισμός αρχαιολογικών έργων μεγάλης κλίμακας, στο πλαίσιο τεχνικών έργων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: η περίπτωση της νήσου Αγ. Γεωργίου (San Giorgio), στο πλαίσιο κατασκευής Αιολικού Πάρκου

 

17:45 – 18:05  Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη ΕΦΑ Φωκίδας.

Αρχαιότητες και Δελφικό Τοπίο. Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο έργο άρδευση του ελαιώνα Άμφισσας

 

18:05 – 18:20  Νικόλαος Πετρόχειλος, ΕΦΑ Φωκίδας.

Η τοπογραφία στα σύνορα Φωκίδας και Λοκρίδας με βάση τα ευρήματα των τελευταίων ετών

 

18:20 – 18:40  Παύλος Τριανταφυλλίδης, Προϊστάμενος ΕΦΑ Λέσβου.

Αρχαιολογικές έρευνες σε έργα τρίτων στη ν. Λέσβο

 

18:40 – 19:00  Αγγελική Γ. Σίμωσι, Προϊσταμένη Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Επισκέψιμοι Ενάλιοι Αρχαιολογικοί Χώροι (ΕΕΑΧ) (υποβρύχια μουσεία) σε Αλόννησο και Δυτικό Παγασητικό

 

19:00 – 20:30  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

  • Ολυμπία Βικάτου, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

Παρόδιο ταφικό αναμνηστικό μνημείο στη θέση Ρηγαίικα Μεσολογγίου: αποτύπωση, τεκμηρίωση και μελέτη ανάταξης των αρχιτεκτονικών μελών του

 

  • Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Σωτήριος Ραπτόπουλος, Γιάννης Κωτσοκώστας, ΕΦΑ Άρτας.

Συγκρότημα αγροικιών στα περίχωρα της Αμβρακίας

 

  • Άννα-Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ειρήνη Σκιαδαρέση, ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων. Μαρία Ραυτοπούλου, ΔΙΠΚΑ.

Ανασκαφικές εργασίες στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση υποδομής-επιδομής γραμμών και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ Α.Ε. στο τμήμα Πετράλωνα – Φάληρο»

 

Οι Ρ3ΥΜΑ  στη ΓΕΦΥΡΑ

Οι Ρ3ΥΜΑ είναι μια ροκ μπάντα  από το Βόλο που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2017. Αρχικά, οι Βαγγέλης Ματζαφλέρης και  Βαγγέλης Κατσούρας βρέθηκαν μουσικά και άρχισαν να δουλεύουν ...