Εκδηλώσεις για το νέο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου στην Αθήνα