Αποκατάσταση ωραρίου λειτουργίας Αρχαιολογικού χώρου και Μουσείου Δελφών

Μετά την ολοκλήρωση της πρόσληψης του ορισμένου χρόνου φυλακτικού προσωπικού, το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και μουσείου Δελφών, από την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017  έως  και τις  31 Μαρτίου 2018, διαμορφώνεται ως εξής: Αρχαιολογικό μουσείο Δελφών, καθημερινά 9.00 -16.00 (τελευταία είσοδος 15.40).

Αρχαιολογικός χώρος Δελφών, καθημερινά 8.00 – 15.00 (τελευταία είσοδος 14.40  και για το Στάδιο 14.30).

Επίσης, αποκαθίσταται η λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου Άμφισσας και της Συλλογής Γαλαξιδίου σύμφωνα με το ήδη δημοσιευμένο ΦΕΚ.