ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Πολύχρωμα και επιχρυσωμένα: ο κόσμος των αγαλμάτων αλλοιώς»

Τα μαρμάρινα αγάλματα που θαυμάζουμε σήμερα στο Μουσείο δεν είχαν αρχικά λευκό χρώμα. Ήταν πολύχρωμα και συχνά επιχρυσωμένα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ρώτησαν τον Πραξιτέλη ποια γλυπτά του θεωρεί τα καλύτερα εκείνος απάντησε: αυτά που έχει ζωγραφίσει ο Νικίας.

Δυστυχώς ύστερα από τη μακροχρόνια παραμονή στο έδαφος τα χρώματα έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα. Έχουν παραμείνει όμως υπολείμματα που, αν και δεν είναι όλα ορατά με γυμνό οφθαλμό, μπορούν να ανιχνευτούν με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν μη καταστροφικές τεχνικές είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε σε μεγάλο βαθμό την αρχική πολύχρωμη εικόνα των αρχαίων αγαλμάτων.

Στις 16 Μαρτίου το Τμήμα Συντήρησης Φυσικών και Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας θα παρουσιάσει την εφαρμογή των διαγνωστικών τεχνικών στο ελληνιστικό άγαλμα της μικρής Ηρακλειώτισσας από τη Δήλο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.EIK 1

Θα παρουσιάσουν:

Καλλιόπη Τσακρή, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων & έργων τέχνης – επιστήμων συντήρησης, Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Ερευνών & Αρχαιομετρίας.

Ιωάννης Παναγάκος, Συντηρητής αρχαιοτήτων & έργων τέχνης, Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών.

Ραντεβού στην είσοδο  του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στις 12:00. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στις πληροφορίες μισή ώρα πριν.

EIK 3

“Polychrome and Gilded: the world of the statues otherwise”

The marble statues admired today in the museum were not white originally. They were painted in colors and often gilded. Praxiteles when asked which sculptures he preferred he characteristically answered: the ones painted by Nikias.

It is unfortunate that after a long burial the colors are irretrievably lost. Nevertheless traces of color still remain which, although not always discernible by the naked eye, they can be detected by modern technology. Thus using nondestructive techniques we are able to understand to a considerable degree the original polychrome appearance.

On March 16 the Department of Conservation, Physical and Chemical Research & Archaeometry will present the application of diagnostic technology to the Hellenistic statue of the type of Small Herculaneum woman from Delos.

Speakers:

Kalliope Tsakri, Conservator of Antiquities & Works of Art – Conservation Scientist, Laboratory of Physical and Chemical Research & Archaeometry.

Ioannis Panagakos, Conservator of Antiquities & Works of Art, Sculpture Conservation Workshop.

Gathering at the entrance of the Museum at 12:00 o’ clock. Reservation required at the information desk half an hour before.