Ακρόαση Μονωδών από την ΕΛΣ τον Σεπτέμβριο

Η Εθνική Λυρική Σκηνή προκηρύσσει ενημερωτική ακρόαση για μονωδούς (εξωτερικούς συνεργάτες).

 

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο «Ολύμπια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ακαδημίας 59, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 11:00 – 17:00. Εάν κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τις ίδιες ώρες.

Η Ε.Λ.Σ. ενδέχεται να καλέσει μονωδούς σε δεύτερη ακρόαση στις 20/9.

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν:

Α. Μια άρια κλασικής περιόδου

Β. Μια άρια ρομαντικής περιόδου

Γ. Μια άρια επιλογής

 

Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Επίσης, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.

 

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Τίτλους σπουδών (δίπλωμα)
  • Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και
  • Να δηλώσουν τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν

 

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Αλλαγές στο δηλωθέν ρεπερτόριο δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

  1. Στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ, στο Πρωτόκολλο, οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ος Όροφος, τηλ.210-3711330. Το καθημερινό ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 8.30 έως 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.
  2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση : [email protected]

 

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Πέμπτη 1/9/2016, στις 14.00. (Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή).

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ ή μόνο ηλεκτρονικά κατά τον Αύγουστο στο [email protected]