Έκθεση φωτογραφίας Γιάννη Κωβαίου στο Κολωνάκι

ΚΩΒΑΙΟΣ POSTER1 φωτό