Πιγκουίνου πόζα…

0

Ο  πιγκουίνος που ξέρει από φακό…

http://www.duskyswondersite.com/animals/mixed-species-8/

No comments