Μέρες και ώρες λειτουργίας έκθεσης «Plexus» στο Σπίτι της Κύπρου

Το Σπίτι της Κύπρου ανακοινώνει ότι η έκθεση Plexus θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 15 Ιανουαρίου 2016 ως ακολούθως:

7 – 21 Δεκεμβρίου    Δευτέρα, Τετάρτη 10:00 – 18:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 15:30

22 – 23 Δεκεμβρίου 10:00 – 15:30

28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου    10:00 – 15:30

4 – 15 Ιανουαρίου    Δευτέρα, Τετάρτη 10:00 – 18:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00 – 15:30

Σπίτι της Κύπρου

Ξενοφώντος 2Α

105 57 Αθήνα

Τ. 210 3734934

  1. 210 3734904
  2. spiticy@otenet.gr

http://spititiskyprou.gr